top of page

Liquats vegetals amb superpoders


liquats vegetals licuados vegetales 01

El post d’aquesta setmana el volia dedicar als liquats vegetals (de fruites i de verdures) que es fan en fred i que ja fa un temps que estan guanyant fama i adeptes. Només veiem que nous establiments, molt monos, blanquets amb aires saludables que venen uns sucs, exprimits, i amb uns reclams i cartells que ens fan pensar més aviat en una farmàcia que en una botiga d’alimentació. Alguns sucs són molt aigualits (de manera que de nutrients, poquets), i a uns preus una mica alts (4,80 per un suc de 0.5 L en que la major part és aigua). Això sí, ens diuen que són vigoritzants, detoxficants, i fins i tot afrodisíacs, que ens trauran la fatiga, que ens aniran bé pel sistema digestiu, que ens augmentaran les defenses i molt més. A més, segons la marca tenen noms simpàtics segons el seu color com el “Yellow submarine” a base de llimona, aigua de coco, aloe vera i pinya, o el “Red Kiss” a base de remolatxa, pinya, poma (vermella) i jingebre. (Aquí, perdoneu que faci un incís, i és en el suc no hi ha gens de fibra, i no sabem si hi ha la pell o no, per tant tampoc caldria que ens especifiquessin si la poma és vermella o groga o de tots colors).

Realment estan causant furor. Aquí i aquí teniu un parell d'exemples. Però bé, realment són tan sans i aporten tot això que prometen? Són realment saludables?

Doncs bé, com tot i No.

SI

1.- Són sucs naturals, de fruites i verdures, i com tots els sucs naturals aporten una gran quantitat de vitamines, minerals necessàries i molt valuoses. Segons els vegetals, a més, ens aportaran molts antioxidants.

2.- Ens aporten hidratació

3.- I, caldria mirar la composició, però la majoria no porta sucre afegit. Aquí caldria recalcar que no tots són iguals, i que en alguns s’hi sol afegir sucre, que llavors ja no seria tan saludable.

Però també cal dir que això no és res nou, no ens aporten res que no ens aportin les fruites i verdures senceres sense liquar, i bé, abans no hi havia la costum de barrejar verdures amb fruites, però una sopeta de verdures casolana (sense afegir crema de llet, mantega o formatge) o un gaspatxo, o fins i tot una bona amanida, ens aportaria el mateix, i tindrà els mateixos beneficis de salut com si fos una farmàcia tal com anuncien en la publicitat d’aquests productes.

4.- És una bona manera de menjar verdures i amagar-les si a algú no li agraden.

5.- És una bona opció saludable quan anem a prendre alguna cosa amb els amics o amb la parella, ja que substituïm aquella cerveseta, cafè amb llet o refresc amb gran quantitat de sucre per una bona dosi de vitamines, minerals eliminant l’alcohol (que no, l’alcohol no és saludable, mai), el cafè, productes ensucrats que no ens aporten res més que sucre i calories buides.

6.- És una molt bona opció per completar un esmorzar o un berenar o com a part d’un dinar o sopar.

NO

1.- No són saludables si hi afegeixen gran quantitat de sucre. Cal tenir-ho en compte i mirar la composició.

2.- No són saludables en el moment en que pretenguem que un suc d’aquests ens substitueixi un àpat important com el dinar o el sopar, ja que deixem de prendre proteïnes i greixos necessaris pel nostre funcionament diari. Algunes marques de sucs es presenten com a programes de desintoxicació i depuració com per exemple DIETOX, on proposen plans de 1, 2, 3, 4 o 5 dies bevent només aquests sucs i a un preu desorbitat.

No val la pena gastar els diners en els seus productes per depurar-nos, podem fer sucs a casa naturals i fins i tot aigua, ens depurarem molt! També caldria reflexionar sobre el fet de si és realment necessari depurar-nos? Som piscines i canonades, o bé éssers vius i persones?

3.- Val la pena tornar enrere a quan érem bebès i prendre aliments triturats i barrejats? Realment, si ens agrada menjar, ens agradarà fer aquesta dieta?

4.- Si liqüem fruites i verdures estem eliminant una part molt important dels seus nutrients, que és la fibra. La fibra no només ens ajuda a regular el trànsit intestinal sinó que ens aporta molts més beneficis com prevenció de moltes malalties com el càncer.

5.- Si els volem introduir per aprimar-nos estarem fent un pas contraproduent, ja que la fruita sencera és més saciant (per la fibra) i en suc només aporta sucres (tot i que naturals), de manera que seguirem tenint més gana. El fet de mastegar també ens provoca un efecte saciant, per tant, també l’eliminariem.

6.- Tots hem passat per gastroenteritis en que no hem tolerat cap aliment sòlid en un parell de dies i ens hem recuperat. El cos torna al seu estat natural. Amb aquesta teràpia només creem més desig de menjar i tornarem a la rutina de menjar de qualsevol manera en un parell de dies més. El més important és aprendre a menjar bé i que això és transformi en la nostra manera de viure.

Així doncs el problema i el benefici-perjudici d’aquests sucs és com i quan els prenem i tota la publicitat enganyosa que porten al darrera.

A mode d’exemple analitzaré els claims del liquat RED KISS.

Antioxidant: Cert, tan la remolatxa, com la pinya com la poma contenen molècules antioxidants com flavonoides.

Nutrició cel·lular: Cert, obvi, com tots els aliments, és un claim que no diferencia el producte d’un altre, de tant obvi no ens diu res.

Ferro: FALSSISSIM! No poden vendre aquest producte com a font de ferro quan hi ha molts altres productes alimentaris que porten molt més ferro i molt més assimilable, a una persona amb deficiència de ferro no se li pot recomanar aquest producte.

Ideal para substituir una comida: FALSÍSSIM. No substitueix de cap manera un àpat com un dinar, sopar o esmorzar. És bo com a un complement d’un àpat, però mai substituirà un àpat.

Espero que aquest post us serveixi una mica de guia de com i quan prendre els liquats vegetals, que no us deixeu prendre el pèl per publicitat enganyosa, la mateixa publicitat es podria posar a la parada de fruita del mercat del barri. Però també us voldria animar a provar-los, preferentment els fets a casa o amb un preu raonable, i amb coneixement, sabent que no poden substituir un àpat i sabent realment quins són els seus superpoders, uns superpoders que s’han trobat tota la vida a les fruites i verdures, i que per fi, això també és bo, se’ns presenten en una forma ben cool.

Versión en español:

El post de esta semana lo quería dedicar a los licuados vegetales (de frutas y de verduras) que se hacen en frío y que ya hace un tiempo que están ganando fama y adeptos. Vemos que van apareciendo nuevos establecimientos, muy monos, blanquietos con aires saludables que venden unos zumos con unos reclamos y carteles que nos hacen pensar más bien en una farmacia que en una tienda de alimentación. Algunos zumos son muy aguados (de modo que de nutrientes, pocos), y a unos precios un poco altos (4,80 por un zumo de 0.5 L en que la mayor parte es agua). Eso sí, nos dicen que son vigorizantes, detoxificantes, e incluso afrodisíacos, que nos mitigaran la fatiga, que nos irán bien para el sistema digestivo, que nos aumentarán las defensas y mucho más. Además, según la marca tienen nombres molones según su color como el "Yellow submarine" a base de limón, agua de coco, aloe vera y piña, o el "Red Kiss" a base de remolacha, piña, manzana (roja) y jengibre. (Aquí, perdonad que haga un inciso, y es en el jugo no hay nada de fibra, y no sabemos si existe la piel o no, por lo tanto tampoco sería necesario que nos especificaran si la manzana es roja o amarilla o de todos los colores).

Realmente están causando furor en todo el mundo, aquí y aquí teneis un par de ejemplos. Pero bueno, ¿realmente son tan sanos y aportan todo esto que prometen? ¿Son realmente saludables?

Pues bien, como todo y No.

1.- Son zumos naturales, de frutas y verduras, y como todos los zumos naturales aportan una gran cantidad de vitaminas y minerales necesarios y muy valiosos. Según los vegetales, además, nos aportarán muchos antioxidantes.

2.- Nos aportan hidratación

3.- Y, habría que mirar la composición, pero la mayoría no lleva azúcar añadido. Aquí habría que recalcar que no todos los zumos son iguales, y que en algunos se suele añadir azúcar, que entonces ya no sería tan saludable. Pero también hay que decir que esto no es nada nuevo, no nos aportan nada que no nos aporten las frutas y verduras enteras sin licuar, y bueno, antes no había la costumbre de mezclar verduras con frutas, pero una sopita de verduras casera (sin añadir crema de leche, mantequilla o queso) o un gazpacho, o incluso una buena ensalada, nos aportaría lo mismo y más, y tendrá los mismos beneficios de salud como si fuera una farmacia tal como anuncian en la publicidad de estos productos.

4.- Es una buena manera de comer verduras y esconderlas si a alguien no le gustan.

5.- Es una buena opción saludable cuando vamos a tomar algo con los amigos o con la pareja, ya que sustituimos esa cervecita, café con leche o refresco con gran cantidad de azúcar por una buena dosis de vitaminas, minerales eliminando el alcohol (que no, el alcohol no es saludable, nunca), el café, productos azucarados que no nos aportan nada más que azúcar y calorías vacías.

6.- Es una muy buena opción para completar un desayuno o una merienda o como parte de una comida o cena.

NO

1.- No son saludables si añaden gran cantidad de azúcar. Hay que tenerlo en cuenta y mirar la composición.

2.- No son saludables en el momento en que pretendamos que un zumo de estos nos sustituya una comida importante como la comida o la cena, ya que dejamos de tomar proteínas y grasas necesarias para nuestro funcionamiento diario. Algunas marcas de zumos se presentan como programas de desintoxicación y depuración como por ejemplo DIETOX, donde proponen planes de 1, 2, 3, 4 o 5 días bebiendo sólo estos zumos y a un precio desorbitado.

No vale la pena gastar el dinero en sus productos para depurar también podemos hacer jugos en casa naturales o incluso beber agua, nos depurará mucho! También habría que reflexionar sobre el hecho de si es realmente necesario depurar nos o no. ¿Somos piscinas o tuberías, o seres vivos y personas?

3.- ¿Vale la pena volver atrás a cuando éramos bebés y tomar alimentos triturados y mezclados? Realmente, si nos gusta comer, nos gustará hacer esta dieta?

4.- Al licuar frutas y verduras estamos eliminando una parte muy importante de sus nutrientes, que es la fibra. La fibra no sólo nos ayuda a regular el tránsito intestinal sino que nos aporta muchos más beneficios como prevención de muchas enfermedades como el cáncer.

5.- Si los queremos introducir para adelgazar estaremos dando un paso contraproducente, ya que la fruta entera es más saciante (por la fibra) y el zumo sólo aporta azúcares (aunque naturales), por lo que seguiremos teniendo más hambre. El hecho de mascar también nos provoca un efecto saciante, por lo tanto, también lo eliminaríamos.

6.- Todos hemos pasado por gastroenteritis en que no hemos tolerado ningún alimento sólido en un par de días y nos hemos recuperado. El cuerpo vuelve a su estado natural. Con esta terapia sólo creamos más deseo de comer y volveremos a la rutina de comer de cualquier manera en un par de días más. Lo más importante es aprender a comer bien y que esto se transforme en nuestra manera de vivir.

Así pues el problema y el beneficio-perjuicio de estos jugos es como y cuando los tomamos y toda la publicidad engañosa que llevan detrás.

A modo de ejemplo analizaré el licuado RED KISS.

Antioxidante: Cierto, tanto la remolacha, como la piña y la manzana contienen moléculas antioxidantes como flavonoides.

Nutrición celular: Cierto, obvio, como todos los alimentos, es un claim que no diferencia el producto de otro, de tan obvio no nos dice nada.

Hierro: FALSÍSIMO! No pueden vender este producto como fuente de hierro cuando hay muchos otros productos alimenticios que llevan mucho más hierro y mucho más asimilable, a una persona con deficiencia de hierro no se le puede recomendar este producto.

Ideal para sustituir una comida: FALSÍSIMO. No sustituye de ninguna manera una comida como un almuerzo, cena o desayuno. Es bueno como un complemento de una comida, pero nunca sustituirá una comida.

Espero que este post os sirva un poco de guía de cómo y cuándo tomar los licuados vegetales, que no os dejeis tomar el pelo por publicidad engañosa, la misma publicidad se podría poner en la parada de fruta del mercado del barrio. Pero también quisiera animaros a probarlos, preferentemente los hechos en casa o con un precio razonable, y con conocimiento, sabiendo que no pueden sustituir una comida y sabiendo realmente cuáles son sus superpoderes, unos superpoderes que se han encontrado toda la vida en las frutas y verduras, y que por fin, esto también es bueno, se nos presentan en una forma bien cool.

També et pot interessar

bottom of page