top of page

Temps d'espàrrecs


espàrrecs propietats espárragos propiedades

Aprofitant que abril i maig són els dos mesos en que els espàrrecs estan en plena temporada i omplen les fruiteries i supermercats, us parlaré una mica d’aquest aliment/planta medicinal. Sí, ho heu entès bé, l’espàrrec també és considerat una planta medicinal, ja que s’han descrit múltiples propietats farmacològiques gràcies als seus principis actius.

L’esparreguera pertany a la família Liliaceae (la mateixa on també pertanyen la ceba, l’all i fins i tot la tulipa). Existeixen diferents espècies d’espàrrec, el que més coneixem i que podem trobar a les fruiteries per cuinar és l’Asparagus officinalis, que creix a tota la conca Mediterrània però també a centre Europa. Les fulles són petites i trobem esparregueres mascles i esparregueres femelles. A la primavera apareixen uns brots tendres una mica engrossats anomenats turions és el que constitueix la part comestible que anomenem espàrrec. I segur que alguna vegada us heu preguntat:

Quina diferència hi ha entre els espàrrecs blancs i els espàrrecs verds? Són espècies diferents?

Doncs bé, resulta que els espàrrecs blancs són exactament la mateixa espècie, només que l’espàrrec ha estat enterrat i protegit de la llum. Aquests espàrrecs són molt populars al centre d’Europa i els venen fins i tot per les carreteres, i aquí els trobem majoritàriament en conserva, tot i que en algunes fruiteries també en podem trobar de frescos.

Però d’espàrrecs cultivats amb fins comercials en trobem a arreu del món. Segons la FAO, els principals productors són la Xina amb 6.2 milions de tones, seguida de Perú (0.28) i Alemanya (0,094). Tot i així, la majoria d’espàrrecs que es produeixen a Xina són blancs i s’exporten com a producte processat, és a dir, en forma d’espàrrecs blancs en conserva que podem trobar als supermercats, mentre que els espàrrecs verds frescos que trobem a les fruiteries solen ser de proximitat [1].

PROPIETATS NUTRICIONALS

En primer lloc els espàrrecs són rics en fibra, (moltíssim més que aquell iogurt anomenat aliment funcional perquè li han afegit un polsim de fibra), de manera que promouen la microbiota i faciliten el trànsit intestinal. Són rics també en vitamines (A, B1, B2, C, E i àcid fòlic) i minerals (magnesi, fòsfor, calci i ferro).

Els seu contingut principal és aigua, i tenen molt poques calories (19 Kcal/100 g), fet que els fa ideals per a qualsevol dieta per aprimar-se.

Però l’espàrrec també té propietats medicinals, quines són?

PROPIETATS MEDICINALS

La propietat medicinal més destacada és la de diürètica, propietat ja coneguda des de l’antiguitat, en que grecs i romans ja utilitzaven. També amb aquesta finalitat i com a tractament de la hipertensió a la Índia s’utilitza un preparat a base d’arrel d’espàrrec on es concentren més els seus principis actius, tot i que en cap cas pot reemplaçar l’ús de fàrmacs diürètics per controlar la pressió en els casos que necessiten medicació [2].

Es sol creure que aquesta propietat diürètica ve donada per l’alta proporció de potassi que té l’espàrrec respecte el sodi, ja que un increment en l’aportació de potassi dona lloc a una disminució de la pressió arterial per un efecte diürètic. I sí, el contingut de potassi és bastant alt (200 mg/100 g) i el de sodi baix (2 mg/ 100 g), però el cas és que moltes altres verdures i hortalisses presenten continguts de potassi i sodi molt similars (albergínia 210/3; coliflor 200/8; carbassó 170/2; col 270/3; cols de Brussel·les 298/5 per posar-vos alguns exemples) [3]. Així doncs, no podem associar aquesta acció diürètica només al seu contingut alt de potassi.

I ens preguntem, té l’espàrrec algun altre component bioactiu?

Doncs sí. De fet, el seu principal component bioactiu són les saponines estereoídiques, uns compostos que tenen propietats inmunoestimulants, antihepatotòxiques, antibacterianes, anticarcinogèniques, antidiarreiques i antiulceroses, i tot i que calen més estudis científics, es creu que podrien ser les responsables d’aquesta activitat diürètica. De totes maneres, gràcies a les saponines els espàrrecs son uns bons aliats ja que:

* estimulen el sistema immunitari

* ajuden en la lluita contra el càncer

* eviten la diarrea

* ajuden a la curació d’úlceres i petites ferides del sistema digestiu

* neutralitzen tòxics que afectin al fetge

A més, els espàrrecs també tenen nombrosos compostos antioxidants, com flavonoides (kaempferol, quercetina i rutina) [4,5,6].

Precaucions

L’espàrrec també conté bastantes purines, de manera que serà desaconsellat per aquelles persones que pateixin de gota, pedres al ronyó o hiperuricèmia.

Sigui com sigui, l’espàrrec és una bona opció a incloure a la vostra dieta, molt bones característiques nutricionals, medicinals, us ajudarà a perdre pes i evitar la retenció de líquid, i a més boníssim.

Us deixo aquí algunes receptes amb espàrrecs. A mi personalment m’encanten a la planxa amb una mica de mostassa picant ;P

Aprofiteu que és temps d’espàrrecs!

espàrrec propietats espárrago propiedades

Versión en Español

Aprovechando que Abril y Mayo son los dos meses en que los espárragos están en plena temporada y llenan las fruterías y supermercados, os hablaré un poco de este alimento / planta medicinal. Sí, lo habéis entendido bien, el espárrago también es considerado una planta medicinal, ya que se han descrito múltiples propiedades farmacológicas gracias a sus principios activos.

La planta del espárrago pertenece a la familia Liliaceae (la misma de la cebolla, el ajo y hasta el tulipán). Existen diferentes especies de espárrago, la que más conocemos y que podemos encontrar en las fruterías para cocinar es el Asparagus officinalis, que crece en toda la cuenca Mediterránea pero también en centro Europa. Las hojas son pequeñas y encontramos plantas machos y plantas hembras. En primavera aparecen unos brotes tiernos algo engrosados llamados turiones es lo que constituye la parte comestible que llamamos espárrago. Y seguro que alguna vez os habéis preguntado:

¿Qué diferencia hay entre los espárragos blancos y los espárragos verdes? ¿Son especies diferentes?

Pues bien, resulta que los espárragos blancos son exactamente la misma especie, sólo que el espárrago ha sido enterrado y protegido de la luz. Estos espárragos son muy populares en el centro de Europa y los venden incluso por las carreteras, y aquí los encontramos mayoritariamente en conserva, aunque en algunas fruterías también podemos encontrar de frescos.

Pero de espárragos cultivados con fines comerciales encontramos en todo el mundo. Según la FAO, los principales productores son China con 6.2 millones de toneladas, seguida de Perú (12:28) y Alemania (0,094). Sin embargo, la mayoría de espárragos que se producen en China son blancos y se exportan como producto procesado, es decir, en forma de espárragos blancos en conserva que podemos encontrar en los supermercados, mientras que los espárragos verdes frescos que encontramos en las fruterías suelen ser de proximidad [1].

PROPIEDADES NUTRICIONALES

En primer lugar los espárragos son ricos en fibra, (muchísimo más que aquel yogur llamado alimento funcional al que le han añadido una pizca de fibra), por lo que promueven la microbiota y facilitan el tránsito intestinal. Son ricos también en vitaminas (A, B1, B2, C, E y ácido fólico) y minerales (magnesio, fósforo, calcio y hierro).

Su contenido principal es agua, y tienen muy pocas calorías (19 Kcal / 100 g), lo que los hace ideales para cualquier dieta para adelgazar.

Pero el espárrago también tiene propiedades medicinales, cuáles son?

PROPIEDADES MEDICINALES

La propiedad medicinal más destacada es la de diurética, propiedad ya conocida desde la antigüedad, en que griegos y romanos ya lo utilizaban. También con este fin y como tratamiento de la hipertensión en la India se utiliza un preparado a base de raíz de espárrago donde se concentran más sus principios activos, aunque en ningún caso puede reemplazar el uso de fármacos diuréticos para controlar la presión en los casos que necesitan medicación [2].

Se suele creer que esta propiedad diurética viene dada por la alta proporción de potasio que tiene el espárrago respecto al sodio, ya que un incremento en el aporte de potasio da lugar a una disminución de la presión arterial por un efecto diurético. Y sí, el contenido de potasio es bastante alto (200 mg / 100 g) y el de sodio bajo (2 mg / 100 g), pero el caso es que muchas otras verduras y hortalizas presentan contenidos de potasio y sodio muy similares (berenjena 210/3; coliflor 200/8; calabacín 170/2; col 270/3; coles de Bruselas 298/5 para poneros algunos ejemplos) [3]. Así pues, no podemos asociar esta acción diurética sólo a su contenido alto de potasio.

Y nos preguntamos, tiene el espárrago algún otro componente bioactivo?

Pues sí. De hecho, su principal componente bioactivo son las saponinas estereoídicas, unos compuestos que tienen propiedades inmunoestimulantes, antihepatotòxicas, antibacterianas, anticarcinogènicas, antidiarreicas y antiulcerosas, y aunque son necesarios más estudios científicos, se cree que podrían ser las responsables de esta actividad diurética. De todos modos, gracias a las saponinas los espárragos son unos buenos aliados ya que:

* Estimulan el sistema inmunitario

* Ayudan en la lucha contra el cáncer

* Evitan la diarrea

* Ayudan a la curación de úlceras y pequeñas heridas del sistema digestivo

* Neutralizan tóxicos que afecten al hígado

Además, los espárragos también tienen numerosos compuestos antioxidantes, como flavonoides (kaempferol, quercetina y rutina) [4,5,6].

Precauciones:

El espárrago también contiene bastantes purinas, por lo que será desaconsejado para aquellas personas que sufran de gota, piedras en el riñón o hiperuricemia.

Sea como sea, el espárrago es una buena opción a incluir en vuestra dieta, muy buenas características nutricionales, medicinales, os ayudará a perder peso y evitar la retención de líquido, y además está riquísimo.

Os dejo aquí algunas recetas con espárragos (link). A mí personalmente me encantan a la plancha con un poco de mostaza picante; P

Aprovechad que es tiempo de espárragos!

XOXO

Referències:

[1] Bhattacharjee P., Singhal R.S. (2011). Asparagus, Broccoli, and Cauliflower: Production, Quality and Processing. In: Sinha N.K. Handbook of Vegetables and Vegetable Processing. Link

[2] Chrubasik S., Droste C., Black A. (2009). Asparagus PR cannot compete with firts-line diürètics in lowering the blood pressure in treatment.requiring antihipertensives. Phytotherapy Research 23: 1345-1346. Link

[3] USDA National Nutrient Database. Link

[4] Negi J. S., Singh P., Joshi G. P., Rawat M. S., Bisht V. K. (2010). Chemical constituents of Asparagus. Pharmacognosy Review 4: 215-220. Link

[5] Bruneton J. Farmacognosia. Fitoquímica Plantas Medicinales. (2001). Acribia

[6] Singh R., Geetanjali (2016). Asparagus racemosus: a review on its phytochemical and therapeutic potential. Natural Product Research 30: 1896-1908. Link

espàrrecs propietats espárragos propiedades 3

També et pot interessar

bottom of page