top of page

L'aventura d'anar al supermercat


supermercat supermercado publicidad industria alimentaria 01

El fet d’anar a comprar al supermercat es pot convertir en un esport de molt risc per la salut. Ja fa temps que molts professionals de la nutrició alerten sobre els perills dels productes altament processats, amb quantitats exorbitants de sucre, amb greixos poc saludables...

Evidentment en un supermercat també podem trobar productes saludables, fruita i verdura fresca, peix, carn, ous, però els productes perjudicials per la salut malauradament són molts, molts en una ferotge competència entre les diferents marques per produir aquell producte que vengui més, que enganxi més i que, definitivament, els comporti més benefici. Com més sucre, més enganxa, això la indústria alimentària ho sap de sobres i en això es basa per produir xocolates, galetes, postres, com més dolços millor. Millor? Per qui? Pel consumidor?

Alguns consumidors són conscients de la problemàtica i limiten aquests productes a un consum ocasional, o bé, simplement no en compren. No hem d’oblidar que tots aquests productes són totalment prescindibles nutricionalment. Però també hi ha altres consumidors que o bé no són conscients dels perills que comporten, o bé els és igual, o bé són molt més vulnerables a la pressió de la publicitat i de la indústria, en que el consum d’aquests productes pot arribar a ser molt exagerat, inclús formar el carret complet d’una compra a un supermercat.

Ahir em vaig quedat petrificada de la magnitud del problema, realment no em pensava que la gent pogués estar tan i tan enganxada a aquests productes. Em va cridar l’atenció una dona que feia esforços per posar una caixa enorme de colacao al seu carret del supermercat. Mare meva! Vaig pensar, realment són necessaris paquets amb tanta quantitat de producte? Aquí us deixo un link per visualitzar el tema, sí, i encara hi ha pots més grans...

El cas és que un cop a la caixa em vaig adonar que aquesta dona era la persona que tenia al davant i vaig poder veure TOTA la seva compra, que aquí us detallaré:

* La capsa enorme de colacao

* Uns quants pots de nocilla

* Un paquet de cocacoles

* Unes quantes tabletes de xocolata amb llet

* Uns danets de xocolata

* Uns danets de vainilla

* 3 capses de gelats minimagnums

* Carn picada

* Un brick de llet sencera (vaig suposar que era pel colacao, però la veritat és que no era proporcional... no sé com ho veieu... 2Kg per 1L de llet...)

* Iogurts (per fi, alguna cosa ja més saludable, però NOOO, m’hi vaig fixar i eren ensucrats, no fos cas)

* I a l’últim moment va afegir uns cacauets torrats amb mel, així dient, ai que m’he deixat temptar!

Jo estava amb la boca oberta de bat a bat. I va omplir el seu carretó de la compra amb tot això, s’hi va deixar una bona fortuna, tot en productes totalment prescindibles i perjudicials per la salut. Crec que és el cas més extrem que he presenciat i el vaig trobar realment preocupant.

És un cas que si més no fa pensar, en cap on estem anant i en cap a on ens fan anar.

Si ens posem a mirar quants d’aquests productes estan dirigits als infants ens cauran llàgrimes de sang. Podeu trobar més informació dels riscos d’aquests productes ensucrats en nens aquí i els efectes de l'oli de palma aquí.

Aquest és un cas particularment extrem, però posa de manifest que hi ha persones (entre elles els infants) que són més vulnerables que altres a tota la pressió que exerceix la indústria alimentària i la publicitat, i que s’han de protegir. Com que les lleis no hi col·laboren massa, només ens queda el coneixement. Una bona educació nutricional és clau, clau per evitar perills que ens van atacant com si tractéssim de sobreviure en una selva.

Sí, realment, avui en dia anar al supermercat és tota una aventura, i sortir-ne amb un carret saludable, tot un repte!

Versión en castellano

supermercat supermercado industria alimentaria 02

El hecho de ir a comprar al supermercado puede convertirse en un deporte de mucho riesgo para la salud. Ya hace tiempo que muchos profesionales de la nutrición alertan sobre los peligros de los productos altamente procesados, con cantidades exorbitantes de azúcar, con grasas poco saludables...

Evidentemente en un supermercado también podemos encontrar productos saludables, fruta y verdura fresca, pescado, carne, huevos, pero los productos perjudiciales para la salud desgraciadamente son muchos, muchos en una feroz competencia entre las diferentes marcas para producir ese producto que venda más, que enganche más y que, definitivamente, les comporte más beneficio. Cuanto más azúcar, más engancha, eso la industria alimentaria lo sabe de sobra y en eso se basa para producir chocolates, galletas, postres, cuanto más dulces mejor. Mejor? Para quién? Para el consumidor?

Algunos consumidores son conscientes de la problemática y limitan estos productos a un consumo ocasional, o bien, simplemente no los compran. No debemos olvidar que todos estos productos son totalmente prescindibles nutricionalmente. Pero también hay otros consumidores que o bien no son conscientes de los peligros que entrañan, o bien les da igual, o bien son mucho más vulnerables a la presión de la publicidad y de la industria, en que el consumo de estos productos puede llegar a ser muy exagerado, incluso formar el carrito completo de una compra en un supermercado.

Ayer me quedé petrificada de la magnitud del problema, realmente no pensaba que la gente pudiera estar tan y tan enganchada a estos productos. Me llamó la atención una mujer que hacía esfuerzos para poner una caja enorme de colacao a su carrito del supermercado. Madre mía! Pensé, realmente son necesarios paquetes con tanta cantidad de producto? Aquí os dejo un link para visualizar el tema, sí, y aún hay botes más grandes...

El caso es que una vez en la caja para pagar me di cuenta que esta mujer era la persona que tenía delante y pude ver TODA su compra, que aquí os detallaré:

* La caja enorme de colacao

* Unos cuantos tarros de nocilla

* Un paquete de cocacolas

* Unas cuantas tabletas de chocolate con leche

* Unos Danet de chocolate

* Unos Danet de vainilla

* 3 cajas de helados minimagnums

* carne picada

* Un brick de leche entera (supuse que era para el colacao, pero la verdad es que no era proporcional... no sé cómo lo veis... 2Kg por 1L de leche...)

* Yogures (por fin, algo ya más saludable, pero NOOO, me fijé y eran azucarados)

* Y en el último momento añadió unos cacahuetes tostados con miel, así diciendo, ay que me he dejado tentar!

Yo estaba con la boca abierta de par en par. Y llenó su carro de la compra con todo esto, se dejó una buena fortuna, todo en productos totalmente prescindibles y perjudiciales para la salud. Creo que es el caso más extremo que he presenciado y lo encontré realmente preocupante.

Es un caso que al menos da que pensar, en hacia dónde estamos yendo y en hacia dónde nos hacen ir.

Si nos ponemos a mirar cuántos de estos productos están dirigidos a los niños nos caerán lágrimas de sangre. Podeis encontrar más información de los riesgos de estos productos azucarados en niños aquí y los efectos del aceite de palma aquí.

Este es un caso particularmente extremo, que pone de manifiesto que hay personas (entre ellas los niños) que son más vulnerables que otras a toda la presión que ejerce la industria alimentaria y la publicidad, y que se deben proteger. Como las leyes no colaboran demasiado, sólo nos queda el conocimiento. Una buena educación nutricional es clave, clave para evitar peligros que nos van atacando como si tratáramos de sobrevivir en una selva.

Sí, realmente, hoy en día ir al supermercado es toda una aventura, y salir con un carrito saludable, todo un reto!

XX

També et pot interessar

bottom of page