top of page

STOP xocolatines


xocolatines chocolatinas sucre azúcar nens niños

És necessari que un nen de 2 anys mengi xocolatines? Ens preguntarem, per què en menja? La resposta és tan fàcil com lògica, doncs perquè un adult n’hi ha donat. La pregunta hauria de ser, per què aquest adult ha donat una xocolatina a un infant de 2 anys?

Ahh! Aquí ja hi ha moltes respostes possibles, i la veritat, no trobo cap sentit a cap:

1.- Perquè en vol i me l’ha demanada. Clar, si n’hi has ofert abans.

2.- Perquè té gana. Pot ser, però si té gana també es menjarà una altra cosa, un aliment més saludable potser.

3.- Per què li han regalat en una festa d’aniversari. Curiós regal aquest de menjar porqueria...

Podria continuar amb un llarg etc.

Primer de tot voldria fer un apunt sobre el contingut d’aquestes xocolatines.

SUCRE i GREIX SATURAT (i un polsim de cacau) Em sap greu però això és una porqueria. Aquí us deixo un enllaç a un article molt interessant i molt complet sobre els diferents tipus de xocolata, la qualitat de les xocolates que podem trobar al mercat i com escollir bé una bona xocolata:

Doncs bé, tenint en compte que la qualitat d’aquestes xocolatines és pèssima, en quin moment passem de preocupar-nos exageradament per l’alimentació dels nostres infants quan han acabat de néixer i durant el primer any, a donar-los literalment porqueries?

El fet és que la industria i la publicitat no hi ajuden gents, de fet, el 90% dels productes dirigits a infants que podem trobar al supermercat són porqueries (Elliot, 2007).

Però també hem de ser una mica conscients dels nostres actes, si se’ls dona xocolatines com a premi, (premi???!!!), regal, o per què fa gràcia donar-ho (no entenc massa la mentalitat de molts avis, pares o cuidadors, em sap greu) és normal que ells ho identifiquin com a un aliment molt valuós i bo. Tampoc dic de donar com a premi una col de Brussel·les, però què tal uns fulls amb dibuixos per pintar? O uns clauers? Unes postals? Se m’acudeixen mil idees.

Molta gent em considerarà exagerada, que no n’hi ha per tant, etc...

Aquí hauré de fer un parell d’apunts:

1.- El 40% d’infants de 7 i 8 anys d’Espanya tenen sobrepès o obesitat (quasi la meitat) (Estudi ALADINO, 2013). Ens hauríem de preguntar per què.

2.- El sucre provoca càries. El sucre en material enganxós com la xocolata encara s’enganxa més a les dents i s’hi manté durant més temps.

3.- El gust dolç agrada, ens agrada a tots, estem programats genèticament perquè així sigui. Per tant, és normal que als nens els agradi, el problema és quan la quantitat de sucre és tant exagerada com en les xocolatines i llaminadures.

4.- Les necessitats de sucre són zero.

Si anem acostumant els infants a aquest gust extremadament dolç, més difícil serà l'acceptació de fruites i verdures, més tendència a menjar aliments dolços i poc saludables en el futur, per tant més tendència cap a malalties relacionades amb el sobrepès, obesitat, diabetis...

Aquests productes, a més, tenen un valor nutricional nefast, no són més que calories buides, de manera que fan que es desplacin els aliments nutritius, és a dir, els que sí que aporten les vitamines, minerals, fibra, greix saludable, etc necessaris pel correcte funcionament i desenvolupament dels infants, amb el perill de que puguin aparèixer deficiències nutricionals.

Dit això, a vegades em sento una mica fora d’aquest món quan veig com pares i avis els donen bosses enormes de llaminadures i xocolatines als infants i al cap d’una estona els les prenen i els diuen que prou, que són dolentes, i que ja n’han menjat massa, generant el conseqüent i normal disgust i rabieta als nens. No entenc res, veig aquesta escena contínuament i segueixo preguntant-me què els passa pel cap a tots plegats.

Amb això tampoc vull dir que s’ha de prohibir al pobre nen menjar-ne a qualsevol oportunitat. Si és un dia en ser una festa d’aniversari n’hi ha, prohibir prohibir i prohibir quan tots els nens en mengen també pot ser contraproduent i generar un interès excessiu cap a aquella cosa prohibida. Però sí que si està a la nostra mà generar la situació o no, crec que podríem evitar-la.

En fi, espero no haver estat molt radical, però no cal afegir tant de sucre als aliments infantils, no és necessari, com tampoc són necessàries aquesta porqueria de xocolatines.

D’on surten les xocolatines? Qui té els diners a la butxaca? Un adult o un infant de 2 anys?

Actualització (23 06 2017):

Aquí us deixo un link amb un article de les recomanacions de l'American Heart Association sobre el consum de sucres afegits en infants:

* < 25 g (6 culleradetes de postre) / dia

* zero en menors de 2 anys

I aquí us deixo diferents idees de berenars infantils saludables

azúcar sucre xocolatines chocolatines nens niños

Versión en castellano

¿Es necesario que un niño de 2 años coma chocolatinas? Nos preguntaremos, ¿por qué las come? La respuesta es tan fácil como lógica, pues porque un adulto se las ha dado. La pregunta debería ser, ¿por qué este adulto ha dado una chocolatina a un niño de 2 años?

Ahh! Aquí ya hay muchas respuestas posibles, y la verdad, no encuentro ningún sentido en ninguna:

1.- Porque quiere una y me la ha pedido. Claro, si la has ofrecido anteriormente...

2.- Porque tiene hambre. Puede ser, pero si tiene hambre también se comerá otra cosa, un alimento más saludable tal vez.

3.- Porqué se la le han regalado en una fiesta de cumpleaños. Curioso regalo este de comida basura...

Podría continuar con un largo etc.

Antes que nada quisiera hacer un apunte sobre el contenido de estas chocolatinas.

AZÚCAR y GRASA SATURADA (y una pizca de cacao) Lo siento pero esto es una porquería. Aquí os dejo un enlace a un artículo muy interesante y muy completo sobre los diferentes tipos de chocolate, la calidad de los chocolates que podemos encontrar en el mercado y cómo elegir bien un buen chocolate.

Pues bien, teniendo en cuenta que la calidad de estas chocolatinas es pésima, ¿en qué momento pasamos preocuparnos exageradamente por la alimentación de nuestros niños cuando han acabado de nacer y durante el primer año, a darles literalmente porquería?

Hay que decir que la industria y la publicidad no ayudan nada, de hecho, el 90% de los productos dirigidos a niños que podemos encontrar en el supermercado son porquerías (Elliot, 2007).

Pero también tenemos que ser un poco conscientes de nuestros actos, si se les da chocolatinas a los niños como premio, (premio ??? !!!), regalo, o por qué hace gracia darlo (no entiendo demasiado la mentalidad de muchos abuelos, padres o cuidadores, lo siento) es normal que ellos lo identifiquen como un alimento muy valioso y bueno. Tampoco digo de dar como premio una col de Bruselas, pero ¿qué tal unas hojas con dibujos para pintar? ¿O unos llaveros? ¿Unas postales? Se me ocurren mil ideas.

Mucha gente me considerará exagerada, que no es para tanto, etc...

Aquí tendré que hacer algunos apuntes:

1.- El 40% de niños de 7 y 8 años de España tienen sobrepeso u obesidad (casi la mitad) (Estudio ALADINO, 2013). Cabría preguntarse por qué.

2.- El azúcar provoca caries. El azúcar en material pegajoso como el chocolate todavía se pega más a los dientes y se mantiene durante más tiempo.

3.- El sabor dulce gusta, nos gusta a todos, estamos programados genéticamente para que así sea. Por lo tanto, es normal que a los niños les guste, el problema es cuando la cantidad de azúcar es tan exagerada como en las chocolatinas y golosinas.

4.- Las necesidades de azúcar son cero.

Si vamos acostumbrando los niños a este sabor extremadamente dulce, más difícil será l'aceptación de frutas y verduras, más tendencia a comer alimentos dulces y poco saludables en el futuro, por lo tanto, más tendencia a sufrir enfermedades relacionadas con el sobrepeso, obesidad, diabetes... Estos productos, además, tienen un valor nutricional nefasto, no son más que calorías vacías, por lo que hacen que se desplacen los alimentos nutritivos, es decir, los que sí que aportan las vitaminas, minerales, fibra, grasa saludable, etc necesarios para el correcto funcionamiento y desarrollo de los niños, con el peligro de que puedan aparecer deficiencias nutricionales.

Dicho esto, a veces me siento un poco fuera de este mundo cuando veo como padres y abuelos les dan bolsas enormes de golosinas y chocolatinas a los niños y al cabo de un rato se las quitan y les dicen que basta, que son malas, y que ya han comido demasiado, generando el consecuente y normal disgusto y rabieta los niños. No entiendo nada, veo esta escena continuamente y sigo preguntándome qué les pasa por la cabeza a todos.

Con esto tampoco quiero decir que debe prohibirse el pobre niño comer a cualquier oportunidad. Si se trata de un día, de una fiesta de cumpleaños, prohibir prohibir y prohibir cuando todos los niños comen también puede ser contraproducente y generar un interés excesivo hacia aquella cosa prohibida. Pero si está en nuestra mano generar la situación o no, creo que podríamos evitarla.

En fin, espero no haber sido muy radical, pero no hay que añadir tanto de azúcar a los alimentos infantiles, no es necesario, como tampoco son necesarias esta porquería de chocolatinas.

¿De donde salen las chocolatinas? ¿Quien tiene el dinero en el bolsillo? ¿Un adulto o un niño de 2 años?

Actualitzación (23 06 2017):

Aquí os dejo un link con un artículo de les recomendaciones de la American Heart Association sobre el consumo de azúcares añadidos en niños:

* < 25 g (6 cucharaditas de postre) / dia

* zero en menores de 2 años

Y aquí os dejo diferentes ideas de meriendas infantiles saludables.

També et pot interessar

bottom of page