top of page

Quan introduir el gluten als nadons? Recomanacions oficials


Introducció del gluten en nadons

La introducció del gluten als nadons és un tema que preocupa bastant. Potser a causa de la mala fama que està agafant actualment, ja que es tendeix a pensar que és una cosa dolenta i perillosa.

En aquest post intentaré resumir les recomanacions oficials actualitzades que hi ha en aquests moments, i oferir una miniguia per ajudar-vos a decidir quan, com i en quina quantitat introduir el gluten als nadons.

Al maig de 2016 la ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition) va publicar una actualització de les recomanacions en la introducció del gluten en nadons a fi de minimitzar el risc de patir celiaquia, després d'evaluar els diferents estudis publicats fins ara.

Bé doncs, comencem pel principi:

QUÈ ÉS LA CELIAQUIA

La Celiaquia o Malaltia celíaca o Intolerància al gluten es una malaltia que es manifesta quan un component dels aliments, el gluten, desencadena una reacció del sistema immunitari produint una inflamació de l'intestí quan és ingerit per persones genèticament susceptibles. Així doncs, calen dues condicions per produir la malaltia: tenir uns condicionants genètics i ingerir gluten.

Una altra cosa és la sensibilitat al gluten no celíaca en que les proves per la intolerància al gluten resulten negatives però es tenen els mateixos símptomes, i la gent que tot i tenir els condicionants genètics de celiaquia no presenta símptomes.

RECOMANACIONS ANTIGUES

Fins ara, la ESPGHAN recomanava no introduir el gluten ni abans dels 4 mesos ni després dels 7, i introduir-lo mentres encara s'estava fent lactància materna perquè s'havia vist que podia disminuir el risc de patir celiaquia.

RECOMANACIONS ACTUALS

1.- Lactància materna (LM) o no lactància materna durant el període de introducció al gluten?

Es continua recomanant la LM en el moment de introducció del gluten tot i que s’ha vist que la LM no disminueix el risc de celiaquia durant la infància. Es continua recomanant pels múltiples beneficis en la salut del nadó, entre els quals hi ha una aportació extra de flora intestinal (que serà beneficiosa per la digestió de nous aliments) i d’anticossos, que faran que hi hagi menys infeccions intestinals en el nadó).

2.- En quin moment comencem a introduir el gluten?

El gluten pot ser introduït des dels 4 als 12 mesos d’edat del nadó, ja que l’edat exacte dins aquest rang no sembla que influeixi en el risc absolut de desenvolupar celiaquia durant la infància. Tot i així, l'Associació Espanyola de Pediatria recomana a partir dels 6 mesos, ja que es recomana lactància materna exclusiva fins als 6 mesos per immaduresa digestiva dels nadons.

3.- Quin tipus de gluten introduïm?

El gluten el trobem en les farines i grans d’alguns cereals (blat, ordi, civada). El tipus de cereal amb gluten que donem als infants no modifica el risc de patir celiaquia, de manera que no hi ha cap recomanació oficial sobre per quin cereal començar o bé fer una barreja. Tot i així, personalment crec que és millor al principi començar per un sol cereal, el blat per exemple en ser el més comú aquí, i després ja fer una barreja.

4.- Quina quantitat de gluten introduir?

S’ha vist que grans quantitats de gluten durant la els primers dos anys de vida dels infants poden augmentar el risc de celiaquia durant la infància, de manera que es recomana no donar als infants quantitats molt elevades de gluten els primers mesos de la seva introducció. Tot i així, no hi ha recomanacions oficials sobre quina quantitat seria massa elevada per un infant.

5.- Nadons amb familiars de primer grau amb celiaquia

En aquest cas ja ens trobem amb nadons amb un risc més elevat de patir celiaquia, ja que és provable que tinguin el condicionant genètic per patir la malaltia. Tot i així no hi ha encara recomanacions específiques per aquest grup d’edat i s'apliquen les recomanacions generals.

A continuació us deixo una miniguia amb una proposta de pauta per introduir el gluten en els nadons, clar que cada cas és diferent i cal tenir en compte molts condicionants.

Espero que us serveixi d’ajuda per començar. I si ja heu fet aquest pas, expliqueu-me la vostra experiència.

Fins aviat!

Introducció del gluten en nadons 02

Versión en Español

La introducción del gluten a los bebés es un tema que preocupa bastante. Quizás debido a la mala fama que está tomando actualmente, ya que se tiende a pensar que es algo malo y peligroso.

En este post voy a intentar resumir las recomendaciones oficiales actualizadas que hay en estos momentos, y ofrecer una miniguía para ayudaros a decidir cuándo, cómo y en qué cantidad introducir el gluten a los bebés.

En mayo de 2016 la ESPGHAN (European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition) publicó una actualización de las recomendaciones en la introducción del gluten en bebés a fin de minimizar el riesgo de padecer celiaquía, después de evaluar los diferentes estudios publicados hasta ahora.

Bien pues, empezamos por el principio:

¿QUÉ ES LA CELIAQUÍA?

La Celiaquía o Enfermedad celíaca o Intolerancia al gluten es una enfermedad que se manifiesta cuando un componente de los alimentos, el gluten, desencadena una reacción del sistema inmunitario produciendo una inflamación del intestino cuando es ingerido por personas genéticamente susceptibles. Así pues, se necesitan dos condiciones para producir la enfermedad: tener unos condicionantes genéticos e ingerir gluten.

Otra cosa es la sensibilidad al gluten no celíaca en que las pruebas para la intolerancia al gluten resultan negativas pero se tienen los mismos síntomas, y la gente que a pesar de tener los condicionantes genéticos de celiaquía no presenta síntomas.

RECOMENDACIONES ANTIGUAS

Hasta ahora, la ESPGHAN recomendaba no introducir el gluten ni antes de los 4 meses ni después de los 7, e introducirlo mientras aún se estaba haciendo lactancia materna porque se había visto que podía disminuir el riesgo de padecer celiaquía.

RECOMENDACIONES ACTUALES

1.- ¿Lactancia materna (LM) o no lactancia materna durante el periodo de introducción al gluten?

Se sigue recomendando la LM en el momento de introducción del gluten aunque se ha visto que la LM no disminuye el riesgo de celiaquía durante la infancia. Se sigue recomendando por los múltiples beneficios en la salud del bebé, entre los que hay un aporte extra de flora intestinal (que será beneficiosa para la digestión de nuevos alimentos) y de anticuerpos, que harán que haya menos infecciones intestinales en el bebé).

2.- ¿En qué momento empezamos a introducir el gluten?

El gluten puede ser introducido desde los 4 a los 12 meses de edad del bebé, ya que la edad exacta dentro de este rango no parece que influya en el riesgo absoluto de desarrollar celiaquía durante la infancia. Aun así, la Asociación Española de Pediatría aconseja a partir de los 6 meses, ya que se recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses por inmadurez del sistema digestivo de los bebés.

3.- ¿Qué tipo de gluten introducimos?

El gluten lo encontramos en las harinas y granos de algunos cereales (trigo, cebada, avena). El tipo de cereal con gluten que damos a los niños no modifica el riesgo de padecer celiaquía, por lo que no hay ninguna recomendación oficial sobre por cual cereal empezar o bien hacer una mezcla. Sin embargo, personalmente creo que es mejor al principio comenzar por un solo cereal, el trigo por ejemplo al ser el más común aquí, y luego ya hacer una mezcla.

4.- ¿Qué cantidad de gluten introducir?

Se ha visto que grandes cantidades de gluten durante la los primeros dos años de vida pueden aumentar el riesgo de celiaquía en la infancia, por lo que se recomienda no dar a los niños cantidades muy elevadas de gluten en los primeros meses de su introducción. Aun así, no hay recomendaciones oficiales sobre qué cantidad sería demasiado elevada para un niño.

5.- Bebés con familiares de primer grado con celiaquía

En este caso ya nos encontramos con bebés con un mayor riesgo de padecer celiaquía, ya que es probable que tengan el condicionante genético para padecer la enfermedad. Aun así, no hay todavía recomendaciones específicas para este grupo de edad y se aplican las recomendaciones generales.

A continuación os dejo una miniguía con una propuesta de pauta para introducir el gluten en los bebés, claro que cada caso es diferente y hay que tener en cuenta muchos condicionantes.

Espero que os sirva de ayuda para empezar. Y si ya habeis realizado este paso, contadme vuestra experiencia.

Hasta pronto!

Referències

Szajewska H., Shamir R., Mearin L., Ribes-Koninckx C., Catassi C., Domellöf M., Fewtrell M. S., Husby S., Papadopoulou A., Vandenplas Y., Castillejo G., Kolacek S., Koletzko S., Korponay-Szabó I. R., Lionetti E., Polanco I., Troncone R. (2016). Gluten introduction and the risk of Coeliac Disease: A position paper by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 62: 607-513. (link a l’article)

Libro Blanco de la Nutrición Infantil (AEPED) (link al document)

Associació de Celíacs de Catalunya (link)

També et pot interessar

bottom of page