top of page

Probiòtics contra antibiòtics


probiòtics probióticos antibiòtics antibióticos 01

Els que em coneixen saben que porto com 2 mesos amb problemes amb els queixals del seny. Tot va començar amb una infecció de la geniva d’un dels queixals del seny de baix, que requereix una tanda d’antibiòtic de dosi elevada com amoxicilina 875mg + clavulànic. És un antibiòtic bastant fort, i el que fa és eliminar els bacteris que estan provocant la infecció de la geniva i evitant que arribin a la sang i el perill que produeixin septicèmia i mort. Sona molt radical, però és així, les infeccions eren de les causes de mort més freqüents fins al descobriment dels antibiòtics.

El cas és que com que maten bacteris, maten també els bacteris de la nostra flora, intestinal i de les mucoses. Aquesta flora està composta de bacteris sapròfits que viuen allà i que proporcionen diferents beneficis per la nostra salut. En ser eliminats per l’antibiòtic, aquell espai vital és ocupat ràpidament pels fongs que creixen amb força o bé per bacteris patògens. Els meus companys de laboratori que treballen amb cultius in vitro saben bé que fàcil és que els cultius se’ls contaminin de fongs!

El cas és que els fongs ja no són tan bons pel nostre cos com els bacteris sapròfits, al contrari, són patògens i provoquen irritació, picor, dolor... I els bacteris patògens en l’intestí poden provocar gastroenteritis. És important, doncs, que durant un tractament amb antibiòtic es prenguin probiòtics, que no són més que bacteris sapròfits que es troben normalment en la nostra flora intestinal i de mucoses i van restaurant els que estan sent eliminats per l’antibiòtic. Si s’instal·len allà, els fongs i bacteris patògens no tindran espai vital per instal·lar-s’hi ells, evitant així els problemes de salut que comporten.

Com i quin tipus de probiòtics podem prendre?

Existeixen diferents tipus de probiòtics i productes alimentaris que porten probiòtics, però son tots igual d’efectius? Quines dosis cal prendre?

La resposta és no, no són tots igual d’efectius.

A la farmàcia trobem diferents preparacions en càpsules de probiòtics, amb diferents espècies de bacteris sapròfits i diferents quantitats. Totes aquestes espècies que es venen abans han hagut d’haver demostrat que són capaços de sobreviure als àcids de l’estómac i que per tant arriben de manera efectiva allà on calen, al tracte digestiu i a les mucoses.

Els productes làctics com iogurts i llets fermentades també han de portar espècies que s’ha demostrat que no moren pels àcids estomacals si a l’etiqueta posa que porten probiòtics.

Quines espècies són aquestes?

Les espècies que sobreviuen a l’àcid de l’estómac, i que per tant ens les podem prendre de forma oral en forma de iogurt o càpsules són:

Lactobacillus acidophilus i L. casei

Alguns Bifidubacterium

Bé, com sabeu, “a cal ferrer, cullera de paper” i en la primera tanda d’antibiòtic que vaig fer durant una setmana resulta que no vaig menjar-me ni un trist iogurt... el resultat va ser una infecció per fongs, una candidiasi. Horrorós! Jo no n’havia patit mai i no sabia el què era, però m’ho vaig suposar ja que és un quadre bastant habitual després d’antibiòtic. Estava disposada a anar a urgències a les 3 del matí quan els picors no em deixaven ni dormir! Vaig aguantar fins les 9 del matí, i a urgències em deien: “Clar, estàs incòmoda oi?” Incòmoda? No és la paraula amb la qual ho hagués definit jo... estava desesperada!!! Aquests fongs són bastant enganxosos, i poc després de fer el tractament amb antifúngics van tornar a aparèixer. Poc després em va tocar una altra tanda d’antibiòtic per una altra infecció a la geniva...

Finalment, el tractament amb probiòtics m’està donant molt bon resultat, ja que ja porto 3 tandes d’antibiòtic i no he tornat a tenir molèsties. La veritat és que m’estan anant molt bé.

Cal dir que un cop instaurada la candidiasi, cal anar al metge i s’ha de fer el tractament antifúngic, els probiòtics es recomanen com a coadjuvants i com a prevenció. I, tot i que es necessitarien més estudis rigorosos per afirmar-ho més contundentment, després de fer una revisió de diversos estudis, Hanson et al., 2016 van concluir que són efectius en el tractament coadjuvant i preventiu de candidiasi vaginal.

Aquí us ensenyo les marques que he utilitzat:

Probiòtics antibiòtics probióticos antibóticos 02

ProFaes4 és molt bona i els bacteris ocupen ràpidament l’espai lliure dels que ha matat l’antibiòtic. Porta:

Lactobacillus acidophilus

Bifidubacterium bifidum

Bifidubacterium bifidum subsp. Lactis

I també fructooligosacàrids, que no són més que uns oligosacàrids que formen part de la composició de la fibra de les fruites dels quals s’alimenten aquests bacteris.

Hyltrin Pro

La composició és semblant, però no porta fructooligosacàrids.

Perquè l’antibiòtic que estem prenent no destrueixi els bacteris del probiòtic, cal prendre el probiòtic entremig de les hores d’antibiòtic. Per exemple si ens toca antibiòtic a les 7 del matí i a les 15 de la tarda, prendre el probiòtic cap a les 11 del matí.

De iogurts us recomano els que portin Bifidubacterium, ja que les cepes tradicionals del iogurt com Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus termophilus han demostrat poca capacitat de sobreviure als àcids estomacals i biliars i arribar vius al colon.

Així doncs la conclusió és:

Si us heu de sotmetre a un tractament amb antibiòtic, afegiu també probiòtic!! I mengeu força iogurts!

XX Laura

Versión en Castellano:

Los que me conocen saben que llevo como 2 meses con problemas con las muelas del juicio. Todo empezó con una infección de la encía de una de las muelas del juicio de abajo, que requirió una tanda de antibiótico de dosis elevada como amoxicilina 875mg + clavulánico. Es un antibiótico bastante fuerte y lo que hace es eliminar las bacterias que están provocando la infección de la encía para que no lleguen a la sangre, y así evitando el peligro de que produzcan septicemia y muerte. Suena muy radical, pero es así, las infecciones eran de las causas de muerte más frecuentes hasta el descubrimiento de los antibióticos.

El caso es que como matan bacterias, matan también las bacterias de nuestra flora, intestinal y de las mucosas. Esta flora está compuesta de bacterias saprofitas que viven allí y que proporcionan diferentes beneficios para nuestra salud. Al ser eliminados por el antibiótico, aquel espacio vital es ocupado rápidamente por los hongos que crecen con fuerza o por bacterias patógenas. Mis compañeros de laboratorio que trabajan con cultivos in vitro saben bien lo fácil que es que los cultivos se les contaminen de hongos!

El caso es que los hongos ya no son tan buenos para nuestro cuerpo como las bacterias saprófitas, al contrario, son patógenos y provocan irritación, picor, dolor... Y las bacterias patógenas en el intestino pueden provocar gastroenteritis.

Es importante, pues, que durante un tratamiento con antibiótico se tomen probióticos, que no son más que bacterias saprofitas que se encuentran normalmente en nuestra flora intestinal y de mucosas que remplacen los que están siendo eliminados por el antibiótico. Si se instalan allí, los hongos y bacterias patógenas no tendrán espacio vital para instalarse ellos, evitando así los problemas de salud que conllevan.

¿Cómo y qué tipo de probióticos podemos tomar?

Existen diferentes tipos de probióticos y productos alimenticios que llevan probióticos, pero ¿son todos igual de efectivos? ¿Qué dosis hay que tomar?

La respuesta es no, no son todos igual de efectivos.

En la farmacia podemos encontrar diferentes preparaciones en cápsulas de probióticos, con diferentes especies de bacterias saprofitas y diferentes cantidades. Todas estas especies que se venden antes han tenido que haber demostrado que son capaces de sobrevivir a los ácidos del estómago y que, por tanto, llegan de manera efectiva allí donde se necesitan, en el tracto digestivo y en las mucosas.

Los productos lácteos como yogures y leches fermentadas también deben llevar especies que se ha demostrado que no mueren por los ácidos estomacales si en la etiqueta pone que llevan probióticos.

¿Qué especies son estas?

Las especies que sobreviven al ácido del estómago, y que por lo tanto nos podemos tomar de forma oral en forma de yogur o cápsulas son:

Lactobacillus acidophilus y L. casei

Algunos Bifidubacterium

Bueno, como sabeis, "en casa de herrero, cuchara de palo" y en la primera tanda de antibiótico que hice durante una semana resulta que no me tomé ni un triste yogur... el resultado fue una infección por hongos, una candidiasis. ¡Horroroso! Nunca había sufrido ninguna y no sabía lo que era, pero me lo supuse ya que es un cuadro bastante habitual después de antibiótico. ¡Estaba dispuesta a ir a urgencias a las 3 de la mañana cuando los picores no me dejaban ni dormir! Aguanté hasta las 9 de la mañana, y en urgencias me decían: “claro, estás incómoda verdad?” ¿Incómoda? No es la palabra con la que lo hubiera definido... estaba desesperada!!! Esos hongos son bastante pegajosos, y poco después de hacer el tratamiento con antifúngicos volvieron a aparecer. Poco después me tocó otra tanda de antibiótico por otra infección en la encía...

Finalmente, el tratamiento con probióticos me está dando muy buen resultado, ya que ya llevo 3 tandas de antibiótico y no he vuelto a tener molestias. La verdad es que me están yendo muy bien.

Hay que decir que una vez instaurada una candidiasis, hay que ir al médico y se debe realizar el tratamiento antifúngico, los probióticos se recomiendan como coadyuvantes y como prevención. Y, aunque se necesitarían más estudios rigurosos para afirmarlo más contundentemente, después de hacer una revisión de varios estudios, Hanson et al., 2016 concluyeron que son efectivos en el tratamiento coadyuvante y prevención de candidiasis vaginal.

Aquí os enseño las marcas que he utilizado:

ProFaes4 es muy buena y las bacterias ocupan rápidamente el espacio libre de los que ha matado al antibiótico. Lleva:

Lactobacillus acidophilus

Bifidubacterium bifidum

Bifidubacterium bifidum subsp. Lactis

Y también fructooligosacáridos, que no son más que unos oligosacáridos que forman parte de la composición de la fibra de las frutas de los que se alimentan estas bacterias.

Hyltrin Pro

La composición es parecida, aunque no lleva fructooligosacáridos.

Para que el antibiótico que estamos tomando no destruya las bacterias del probiótico, hay que tomar el probiótico en medio de las horas de toma de antibiótico. Por ejemplo si nos toca antibiótico a las 7 de la mañana y las 15 de la tarde, tomar el probiótico sobre las 11 de la mañana.

De yogures os recomiendo los que lleven Bifidubacterium, ya que las cepas tradicionales del yogur como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus termophilus han demostrado poca capacidad de sobrevivir a los ácidos estomacales y biliares y llegar vivos al colon.

Así pues, la conclusión es:

Si se ha de someterse a un tratamiento con antibiótico, añadid también probiótico!! Y comed mucho yogur!

XX Laura

Referències:

De Arpe Muñoz C. Los alimentós probióticos. En: Pinto Fontanillo J. A. Nuevos alimentos para nuevas necesidades. Nutrición y Salud. Instituto de Salud Pública, Consejería de Sanidad.

Hanson L., VandeVusse L., Jermé M., Abad C. L., Safdar N. (2016). Probiotics for treatment and prevention of urogenital infections in women: A systematic review. Journal of Midwifery &Womens Health 61: 339-355.

També et pot interessar

bottom of page