top of page

Bastonets de pa: NO tots són iguals


Bastonets de pa - palitos de pan saludables 01

Avui us parlaré d’un recurs de menjar molt freqüent quan sortim a passejar amb els nens i ens demanen alguna cosa de menjar i també per aquells moments de decaiguda o nàusees en embarassades, es tracta dels bastonets de pa empaquetats. Us parlaré de la seva qualitat, ja que no tots són iguals i moltes vegades ens fan pensar que per comprar-ne en botigues aparentment “saludables” seran de més qualitat, quan no és així. Coses de màrqueting.

El primer que hem de tenir en compte és: MIRAR SEMPRE LES ETIQUETES

També voldria fer un incís ja que parlaré de marques i supermercats, no pretenc promocionar ni criticar cap marca ni cap supermercat, parlaré només de la qualitat dels bastonets que venen i als que tenim un accés més fàcil a l’hora de comprar-los.

1.- Components

Els components més freqüents que solen portar els bastonets de pa són farina, llevat i olis. Molts també portaran conservants, que no tenen perquè ser més dolents.

En general, però, com més curta la llista de components, millor. No us fieu dels que porten olives, gust de formatge, pizza o paprika, pot ser que n’hi hagin de bona qualitat, però en general la qualitat baixa, i hi abunden olis dolents, molta sal i sucres.

2.- Integral millor

Sempre seran millors uns bastonets de pa integrals que el seu corresponent en pa blanc. Els integrals aporten més fibra i vitamines, per tant, nutricionalment seran millors. Els integrals autèntics portaran com a principal ingredient (recordeu que és el primer que surt a la llista) farina integral. Altres posen que són integrals, però el primer ingredient és farina refinada (i hi afegeixen una mica de farina integral o salvat).

3.- Olis

Els olis, si són de bona qualitat no tenen perquè ser dolents.

El de millor qualitat és l’oli d’oliva verge extra. Després podem trobar olis refinats de llavors com de girasol, que tot i que no siguin d’oliva, tampoc estan malament, però ja estan refinats, és a dir, no seran mai tan bons com un oli verge extra.

Després ens trobem amb els bastonets de pa que porten olis de palma, palmiste, coco... Descarteu els bastonets que portin aquests olis, són olis de baixa qualitat, no saludables ja que contenen molts àcids grassos saturats. Trobareu més informació d’aquests olis en aquest post.

4.- Sucres

Uns bastonets de pa NO han de contenir sucre. Si en contenen descarteu-los ja que un aliment que ens va bé en situacions per picar tant en nens com en embarassades és contraproduent que a sobre contingui sucre.

5.- Disseny gràfic de l’envàs

El què hem de mirar a l’hora de comprar uns bastonets de pa és la seva composició, però el que d’entrada ens cridarà més l’atenció serà el disseny gràfic de l’envàs.

Hi pot haver excepcions, es clar, però en general:

Com més elaborat és el disseny gràfic de l’envàs, pitjor qualitat nutricional.

Així, bosses de bastonets transparents amb una etiqueta blanca impresa amb una impressora casolana, en general tenen una composició nutricional molt més bona que un envàs amb fotos, el color de moda de l’any en de les lletres, i tot megacurrat.

6.- Compte amb els supermercats “saludables”

Alguns supermercats com VERITAS tenen una gran feina de màrqueting al darrera (que molts cops la gent no n’és conscient) en fer-nos creure que TOTS els productes que venen allà són saludables, i que per tant si comprem uns bastonets o crakers de pa allà seran molt més saludables que uns del MERCADONA.

Molt lamentablement això no és així. D’aquí el meu primer consell de MIRAR SEMPRE LES ETIQUETES. Jo he agafat cada enrabiada a Veritas en comprovar com tenen allà exposats crackers i palitos amb olis de palma, galetes amb excés de sucre, etc... que no perquè siguin ecològiques o integrals seran saludables si tenen olis de baixa qualitat i quantitats excessives de sucre.

En canvi, en supermercats com MERCADONA ens pot semblar d’entrada que tot el què es ven allà és de baixíssima qualitat. Doncs, bé, parlant de bastonets de pa, haig de dir que en tenen de qualitat força bona, sense olis de palma, amb oli d’oliva verge extra i fàcils d’aconseguir per la gran xarxa d’establiments que trobem pel país, i bé de preu.

A continuació us passo algunes imatges de bastonets de pa de bona qualitat i d’altres acceptables que podeu trobar fàcilment en supermercats propers.

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 02

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 03

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 04

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 05

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 06

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 07

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 08

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 09

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 10

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 11

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 12

Espero que aquest post us serveixi d’ajuda a l’hora de seleccionar aquest tipus de productes quan aneu al supermercat.

I per suposat, tot i que hi ha altres opcions com fruita, fruits secs... és molt millor donar a un infant un bastonet de pa, que una galeta, un ganxito o unes patates fregides per entretenir-se i rosegar.

Versión en castellano

Bastonets de pa - palitos de pan saludables 13

Hoy os hablaré de un recurso de comida muy frecuente cuando salimos a pasear con los niños y nos piden algo de comida y también para aquellos momentos de decaída o náuseas en embarazadas. Se trata de los palitos de pan empaquetados. Os hablaré de su calidad, ya que no todos son iguales y muchas veces nos hacen creer que por comprar en tiendas aparentemente "saludables" serán de más calidad, cuando no es así. Cosas de marketing.

Lo primero que debemos tener en cuenta es: MIRAR SIEMPRE LAS ETIQUETAS

También quisiera hacer un inciso ya que hablaré de marcas y supermercados. No pretendo promocionar ni criticar ninguna marca ni ningún supermercado, hablaré sólo de la calidad de los palitos que venden y de los que tenemos un acceso más fácil a la hora de comprarlos.

1.- Componentes

Los componentes más frecuentes que suelen llevar los palitos de pan son harina, levadura y aceites. Muchos también llevarán conservantes, que no tienen por qué ser más malos.

Sin embargo, en general, cuanto más corta sea la lista de componentes, mejor. No os fiéis de los que llevan aceitunas, sabor a queso, pizza o paprika, puede que los haya de buena calidad, pero en general la calidad baja, y abundan aceites malos, mucha sal y azúcares.

2.- Integral mejor

Siempre serán mejores unos palitos de pan integrales que su correspondiente en pan blanco. Los integrales aportan más fibra y vitaminas, por lo tanto, nutricionalmente serán mejores. Los integrales auténticos llevarán como principal ingrediente (reccordad que es el primero que sale en la lista) harina integral. Otros ponen que son integrales, pero el primer ingrediente es harina refinada (y añaden un poco de harina integral o salvado).

3.- Aceites

Los aceites, si son de buena calidad no tienen por qué ser malos.

El de mejor calidad es el aceite de oliva virgen extra. Después podemos encontrar aceites refinados de semillas como de girasol, que aunque no sean de oliva, tampoco están mal, pero ya están refinados, es decir, no serán nunca tan buenos como un aceite virgen extra.

Después nos encontramos con los palitos de pan que llevan aceites de palma, palmiste, coco... Descartad los palitos que lleven estos aceites, son aceites de baja calidad, no saludables ya que contienen muchos ácidos grasos saturados. Encontraréis más información sobre estos aceites en este post.

4.- Azúcares

Unos palitos de pan NO deben contener azúcar. Si lo contienen descartarlos ya que un alimento que nos va bien en situaciones para picar tanto en niños como en embarazadas es contraproducente que encima contenga azúcar.

5.- Diseño gráfico del envase

Lo que tenemos que mirar a la hora de comprar unos palitos de pan es su composición, pero lo que de entrada nos llamará más la atención será el diseño gráfico del envase.

Puede haber excepciones, claro, pero en general:

Cuanto más elaborado es el diseño gráfico del envase, peor calidad nutricional.

Así, bolsas de palillos transparentes con una etiqueta blanca impresa con una impresora casera, en general tienen una composición nutricional mucho mejor que un envase con fotos, el color de moda del año en de las letras, y todo megacurrado.

6.- Cuidado con los supermercados "saludables"

Algunos supermercados como VERITAS tienen un gran trabajo de marketing detrás (del que muchas veces la gente no es consciente) en hacernos creer que TODOS los productos que venden allí son saludables, y que por lo tanto si compramos unos palitos o crakers de pan allí serán mucho más saludables que unos del MERCADONA.

Muy lamentablemente esto no es así. De ahí mi primer consejo de MIRAR SIEMPRE LAS ETIQUETAS. Yo he cogido cada berrinche en Veritas en comprobar cómo tienen allí expuestos crackers y palitos con aceites de palma, galletas con exceso de azúcar, etc... que no para que sean ecológicos o integrales serán saludables si tienen aceites de baja calidad y cantidades excesivas de azúcar.

En cambio, en supermercados como MERCADONA nos puede parecer de entrada que todo lo que se vende allí es de bajísima calidad. Pues bien, hablando de palitos de pan, debo decir que tienen de calidad bastante buena, sin aceites de palma, con aceite de oliva virgen extra y fáciles de conseguir por la gran red de establecimientos que encontramos por el país, y bien de precio.

Mas arriba os paso algunas imágenes de palitos de pan de buena calidad y otros aceptables que podéis encontrar fácilmente en supermercados cercanos.

Espero que este post os sirva de ayuda a la hora de seleccionar este tipo de productos cuando vayáis al supermercado.

Y por supuesto, aunque hay otras opciones como fruta, frutos secos... es mucho mejor dar a un niño un bastoncillo de pan, que una galleta, un ganxito o unas patatas fritas para entretenerse y masticar.

XX

També et pot interessar

bottom of page